ĂN NẤM CÓ THỂ GIÚP GIẢM NGUY CƠ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT???

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Ung thư Quốc tế cho thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa tiêu thụ nấm và sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trung niên và cao tuổi Nhật Bản, cho thấy rằng ăn nấm thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

 Tổng cộng có 36.499 nam giới, từ 40 đến 79 tuổi, đã tham gia Nghiên cứu đoàn hệ Miyagi năm 1990 và Nghiên cứu đoàn hệ Ohsaki năm 1994 đã được theo dõi trong thời gian trung bình là 13,2 năm. Trong thời gian theo dõi, 3,3% người tham gia bị ung thư tuyến tiền liệt.
 So với tiêu thụ nấm ít hơn một lần mỗi tuần, tiêu thụ một hoặc hai lần một tuần có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 8% và tiêu thụ ba lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ thấp hơn 17%.
Mặc dù, kết quả cho thấy hiệu ứng tương đối nhỏ, nhưng phát hiện này giúp cho mở đường cho những nghiên cứu sau này.
Nguồn: ScienceDaily